Wsparcie prawno-psychologiczne dla Osób niepełnosprawnych i Ich Rodzin

„Tam gdzie trudność tam płynie siła” – wsparcie prawno-psychologiczne dla Osób niepełnosprawnych i ich Rodzin.

Szczecin - wrzesień- grudzień 2009

„Tam gdzie trudność tam płynie siła” – wsparcie prawno-psychologiczne dla Osób niepełnosprawnych i ich Rodzin.

Wszystko się zaczyna w naszym umyśle. To tutaj stajemy się niepełnosprawni, chorzy… jeśli naszą inność czy chorobę postrzegamy jako mur, barierę nie do ominięcia. To tutaj możemy ze stanu potocznie zwanego „chorobą” uczynić „złoty kluczyk” otwierający inne, cenne możliwości życia, samorozwoju i pracy. Proces naszego zdrowienia także zaczyna się w naszych myślach. Wiara w pomyślność leczenia dodaje skrzydeł, brak nadziei odbiera życie jeszcze zanim umiera ciało. Wszystko w naszym umyśle i w naszych rękach. Trzymając ster osobistej łodzi obierzmy: kierunek-życie. Razem będzie łatwiej dopłynąć do portu przeznaczenia.

Ogólnodostępny i bezpłatny cykl działań psychologicznych i konsultacji prawnych dla Osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychospołecznego i Psychoedukacji "PRACOWNIA PSYCHOEDUKACJI" zaprasza Osoby niepełnosprawne i Ich Rodziny na bezpłatne:

1. konsultacje psychologiczne

2. trening radzenia sobie ze stresem dla paraolimpijczyków szczecińskich

4. zajęcia choreoterapii

5. konsultacje prawne

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem: tel. +48 509 60 40 06

Konsultacje będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia:

Pracownia Psychoedukacji Jagiellońska 37/1 71-374 Szczecin tel. +48 509 60 40 06 +48 501 03 09 08 Zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany z dotacji Urzędu Miasta Gminy Szczecin.


Pracownia Psychoedukacji - Szczecin

OFERTA :konsultacje psychologiczne - psychoterapia - grupy wsparcia - negocjacje - szkolenia i treningi psychologiczne -diagnoza psychologiczna dzieci i dorosłych

ZESPÓŁ: psycholog - psychoterapeuta - pedagog - logopeda - negocjator

www.pracownia.org

www.pracowniapsychoedukacji.pl

Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS