"TARCZA"

bezpłatne konultacje psychologiczne dla mieszkańców północnych dzielnic Szczecina

Stowarzyszenie "Pracownia Psychoedukacji" prowadziło wolontariacko konsultacje psychologiczne w Domu Kultury KLUB SKOLWIN dla rodzin zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym a także uczestniczyło w działalności tamtejszej świetlicy socjoterapeutycznej. Obecnie zajęcia z dziećmi współprowadzi Pani Lilianna Chrabąszcz. W planach są także szkolenia psychoedukacyjne dla rodziców, które już są przygotowywane.Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS