OKNA

Profilaktyczny program przeciwdzia��ania narkomani i alkoholizmowi w��ród m��odzieży

Ile okien, tyle widoków przez nie odsłanianych. Nazwa naszego projektu nawiązuje do wyobrażenia okien ukazujących bezpieczniejszy, radośniejszy i mądrzejszy widok na dzieciństwo i dorastanie. Widok, za którym można miało podążać mając wsparcie, będąc świadomym zagrożeń i posiadając przygotowanie do stawienia im czoła.

Projekt Profilaktyki Uzależnień OKNA wchodzący w skład Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest wielowątkowym projektem przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi wśród młodzieży.

Na projekt OKNA składa się pięć zasadniczych części:

1. ścieżka Młodzi Młodym Cykl szkoleń warsztatowych dla 40 studentów – wolontariuszy, służący wykształceniu profesjonalnej kadry młodych trenerów psychoprofilaktyki. Zajęcia przeprowadzane są w dwóch dwudziesto osobowych grupach, po 65 godzin zajęć. Na cykl szkoleniowy składają się: wykłady, zajęcia psychoedukacyjne, oraz warsztaty praktycznego treningu. Cykl szkoleń prowadzą doświadczeni psycholodzy, psychoterapeuci i trenerzy Pracowni Psychoedukacji.

2. Pozytywna Wibracja – to cykl koncertów promujących wśród młodzieży zdrowy styl życia W trakcie Pozytywnej Wibracji, idole młodzieży, jej językiem, mówią o problemie zagrożenia ze strony środków odurzających wprost ze sceny. Tłem koncertów są happeningi połączone z funkcjonowaniem punktów konsultacyjnych kolportujących materiały informacyjne i udzielających porad. Dzięki temu, tworzymy wspólnie modę na zabawę bez używek, obalając stereotyp głośnej zabawy młodych rodzącej uzależnienia.

3. Miejsca z Pasją to broszura grupująca w jednej zwartej pozycji, praktyczne informacje o przeróżnych formach aktywności dostępnej dla dzieci i młodzieży w Szczecinie. Swoje miejsce znalazły w niej opisy zajęć z przeróżnych dziedzin, od edukacji przez kulturę, aż po terapię, sport i turystykę. Jej całkowity nakład dziesięciu tysięcy egzemplarzy, dystrybuowany będzie już w październiku 2004 r. w szczecińskich szkołach, gdzie trafi w ręce nauczycieli, dzieci i ich rodziców. W pomyśle tym chodzi o to, by dostarczyć dzieciom, młodzieży i rodzicom wiedzy, która ułatwi ich dostęp do ciekawych i twórczych zajęć. Wyjaśniając w znacznym uproszczeniu - przyjmujemy tu dość oczywiste założenie, że osoby zaangażowane w pozytywne formy samorealizacji nie będą angażowały się w zachowania ryzykowne, takie jak narkotyki czy alkohol.

4. Klub Ludzi z Pasją – utworzenie nowej śródmiejskiej świetlicy środowiskowej, pracującej w oparciu o nowoczesne arteterapeutyczne metody działania.

5. Poranek w Zaczarowanej Łące - to część projektu OKNA adresowana do najmłodszych odbiorców – przedszkolaków. W ramach Poranku w Zaczarowanej Łące powstanie cykl dwunastu bajek profilaktycznych Bajka stanowi nieocenione narzędzie w kształtowaniu nieuformowanych jeszcze przekonań dziecięcych. Jej siła tkwi w potędze metaforycznych treści głęboko kodowanych przez podświadomość odbiorcy. Własności te sprawiły, że bajki stanowią współcześnie uznane narzędzie psychoterapeutyczne. Najlepszym przykładem tego, są spektakularne sukcesy Miltona Eriksona – psychoterapeuty najpełniej wykorzystującego bajki w swojej pracy. Celem Poranku w Zaczarowanej Łące jest stworzenie w ramach projektu zestawu bajek stanowiących swoistą „szczepionkę” zabezpieczającą dzieci przed zagrożeniami ze strony używek. Naczelną myślą tego punktu projektu jest zabezpieczenie dzieci przed zagrożeniem, zanim dojdzie do kontaktu z nim. Współcześnie często okazuje się, że tylko wiek przedszkolny może dać taką szansę. Na pozycję składać będzie się cykl 12 lustrowanych bajek, wraz z zestawem prostych zajęć służących zintegrowaniu metaforycznych treści bajek.

Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS