"Kierunek życie" Projekt wsparcia psychologicznego dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z chorobami somatycznymi oraz ich rodzin.

Wszystko się zaczyna w naszym umyśle. To tutaj stajemy się niepełnosprawni, jeśli naszą inność postrzegamy jako mur, barierę nie do ominięcia. To tutaj możemy z potocznie zwanej „niepełnosprawności” uczynić „złoty kluczyk” otwierający inne, cenne możliwości życia, samorozwoju i pracy. Wszystko w naszym umyśle i w naszych rękach.

Dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Stowarzyszenie „Pracownia Psychoedukacji” zaprasza na bezpłatne konsultacje i prelekcje psychologiczne . Czas trwania projektu maj 2007- grudzień 2007

Konsultacje psychologiczne szczególnie w sprawach związanych z:

• problemami z dziećmi niepełnosprawnymi przejawiającymi się w życiu rodzinnym, w szkole, trudnościami rozwojowymi dzieci, brakiem kontaktu pomiędzy rodzicami i dziećmi, bezradnością w roli rodzica, opiekuna, zagrożeniem patologią, trudnościami w akceptacji niepełnosprawności

• problemami rodziców dzieci niepełnosprawnych wynikającymi z sytuacji życiowej - samotne rodzicielstwo, rozwód, brak współpracy i wsparcia w małżeństwie w sprawach wychowywania dzieci

• uzależnieniem i przemocą w rodzinie

• brakiem wiedzy i umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego i rozwiązywaniem problemów

• sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi w rodzinie

Termin konsultacji psychologicznych: środa i piątek 14.00-17.00

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem 0501 030 908

Miejsce: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, ul. Wielkopolska 32, Szczecin

Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS