Zarząd stowarzyszenia

1. dr Agata Giza-Zwierzchowska - Prezes

2. Lilianna Chrabąszcz - Sekretarz

3. Anna Gajda-Chudecka - Skarbnik

4. Jakub Stawicki- Komisarz Rewizyjny

5. Małgorzata Symonowicz- Komisarz Rewizyjna

W skład zespołu Stowarzyszenia PRACOWNIA PSYCHOEDUKACJI wchodzą psycholodzy, psychoterapeuci, trenerzy i lekarze, którzy mają ugruntowane doświadczenie życiowe i zawodowe. Reprezentujemy różnorodne nurty terapeutyczne: psychodynamiczny, humanistyczny, systemowy, strategiczny- ericksonowski, a także poznawczy. Rodzaj zastosowanych metod terapeutycznych dostosowujemy do potrzeb klienta, korzystając z wielu modalności terapeutycznych, reprezentując tym samym podejście integratywne w terapii oraz psychoedukacji. O nasze standardy zawodowe dbamy poprzez ciągły, przejrzysty proces kształcenia się i regularny udział w superwizjach. W swojej pracy respektujemy standardy zawodowe wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przestrzegamy zasad etyki zawodowej wyznaczonych przez kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Standardy te zobowiązują psychologa do ukończenia 5-letnich studiów wyższych z zakresu psychologii oraz specjalizacji. Psychoterapeutę - do posiadania wykształcenia na poziomie wyższym, odbycia czteroletniego szkolenia z psychoterapii w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym, przejścia czteroletniej własnej psychoterapii szkoleniowej oraz poddawaniu superwizji swojej pracy z pacjentami.

Zapewniamy poufność.

Zapraszamy Wszystkich chętnych serdecznie do włączenia się w działalność "Pracowni Psychoedukacji"

Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS