LA MARIPOSA

Warsztaty interpersonalne dla kobiet (partnerstwo)

lipiec 2008-grudzień 2008

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy naszej pomocy merytorycznej zorganizowało cykl warsztatów interpersonalnych dla kobiet. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane dzięki Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich (2008) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

W ramach projektu LA MARIPOSA, psychologowie ze Stowarzyszenia PRACOWNIA PSYCHOEDUKACJI poprowadzili następujące warsztaty:

-  Zrozumieć emocje – warsztat Racjonalnej Terapii Zachowania To zestaw bardzo skutecznych technik poznawczych, opracowany przez znanego amerykańskiego psychiatrę Dr Maxie C. Maultsbyego, dzięki którym możliwa jest kontrola własnych emocji i wpływ na nie. Dzięki tym zajęciom można skutecznie nauczyć się radzić sobie z codziennymi kłopotami i stresem, a także z trudnymi problemami osobistymi i rodzinnymi. RTZ poprzez techniki samopomocy uczy jak pomagać samemu sobie, jak radzić sobie z: -codziennymi kłopotami i stresem, -trudnymi problemami osobistymi i rodzinnymi, -uzależnieniami, -depresją, -stanami lękowymi i natręctwami, -problemami małżeńskimi i seksualnymi, -zespołem wypalenia zawodowego, -utratą bliskiej osoby, itd.

Prowadzący: Agnieszka Hottowy psycholog, trener Racjonalnej Terapii Zachowania, certyfikowana terapeutka Programu Simontona. Absolwentka Instytutu Psychologii UJ w Krakowie. Odbyła staż na oddziale neurologicznym. W Instytucie Psychologii UJ prowadziła zajęcia z następujących przedmiotów: Wyuczone Zaburzenia Zachowania, Psychologia Inwalidów, Psychologia rehabilitacyjna, Podstawy Psychologii Zdrowia, Promocja Zdrowia, Pomoc Psychologiczna Pacjentom z Chorobą Zagrażającą Życiu.

-  Być niedoskonałą Warsztaty pomagające uporać się z dążeniami do bycia perfekcyjną i niezastąpioną, uczące jak zrozumieć i zaakceptować własne słabości. Dzięki tym zajęciom nauczysz się: -akceptować siebie i lubić taką, jaka jesteś, -żyć w zgodzie z własnymi możliwościami i potrzebami, -wybaczać sobie potknięcia i pozbywać się wyrzutów sumienia z powodu drobnych niedociągnięć, -jak znaleźć własne mocne strony i uruchomić swój indywidualny potencjał

Prowadząca: Małgorzata Symonowicz - psycholożka i kulturoznawczyni, trenerka edukacji nieformalnej. Tworzy i prowadzi warsztaty umiejętności interpersonalnych i rozwoju osobistego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoli się z psychoterapii w klinice Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Miłośniczka dobrego filmu, górskich wędrówek i kotów.

-  Zarządzanie własnymi zasobami /żyć i się nie zużyćCelem zajęć jest pomoc w dotarciu do własnych zasobów wewnętrznych i poznanie technik gospodarowania nimi. Przeciwdziałanie wypaleniu związanemu z pełnieniem ról zawodowych i rodzinnych, odnalezienie źródeł własnej mocy

Prowadząca: Agata Głowacka Fizjoterapeutka, absolwentka kierunku Rehabilitacji AWF w Krakowie. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Umiejętności i wiedzę z zakresu psychoterapii tańcem zdobywała u nauczycieli z American Dance Therapy Association oraz u dr D. Koziełło. Ukończyła roczny kurs prowadzony przez dr D. Kapperta, założyciela Instytutu Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen. Ma 10 lat doświadczeń w pracy z ciałem, której ważnym elementem są techniki Contact Improvisation i Body Awareness. Wykorzystuje ruch i formy ekspresji jako narzędzia służące osobistemu rozwojowi oraz integrowaniu ciała.

-  Osiąganie celów Zajęcia mające na celu podwyższenie umiejętności precyzowania celów i dążenia do nich małymi krokami. Dzięki tym zajęciom: -uświadomisz sobie związek pomiędzy realizacją życiowych celów a poziomem osobistej satysfakcji z życia, -dookreślisz i rozszerzysz pulę indywidualnych celów życiowych, -nauczysz się precyzować swoje cele i poznasz techniki ich osiągania, -dostrzeżesz związek pomiędzy skutecznością osiągania celów życiowych a umiejętnościami osobistymi i społecznymi

P rowadząca: Agata Giza-Zwierzchowska – psycholog kliniczny, psychoterapeutka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Pomorskiej Akademii Medycznej. Na co dzień pracuje z osobami chorymi somatycznie a także z osobami cierpiącymi na zaburzenia depresyjne, nerwicowe i lękowe. Założycielka Pracowni Psychoedukacji. Zajmuje się także szkoleniem kadr służb medycznych oraz pracowników socjalnych w zakresie wsparcia psychologicznego osób chorych. Szkoliła się w psychoterapii w paradygmatach systemowym, psychoanalitycznym, ericksonowskim oraz poznawczo-behawioralnym a także w zakresie choreoterapii.

-  Choreoterapia To spotkanie się ze swoim wnętrzem poprzez ruch i taniec - swobodny, naturalny, niczym niewymuszony. Jedynie inspirowany muzyką, podpowiedziami prowadzącego zajęcia i informacjami pochodzącymi z własnego ciała. Te zajęcia pomogą ci w: - otwarciu się na siebie i swoje potrzeby, - zwiększeniu świadomości siebie - rozpoznaniu i bezpiecznym wyrażaniu uczuć, - zwiększeniu świadomości własnego ciała, jego potrzeb i granic, - akceptacji siebie i swojego ciała, uspokojeniu, rozluźnieniu, doskonaleniu poczucia rytmu i harmonii, kształceniu wyobraźnii i pamięci ruchowej.

Prowadząca: Lilianna Chrabąszcz absolwentka US w Szczecinie, Wydział Pedagogiki, Studia Podyplomowe – „Pedagogika Ogólna i Szkolna” , oraz Międzynarodowej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie, Magister Psychologii, temat pracy magisterskiej: „Współuzależnienie kobiet w chorobie alkoholowej”. Instruktorka z zakresu choreoterapii w Polskim Towarzystwie Choreoterapii w Poznaniu, oraz Instytutu Dynamiki i Ruchu w Essen improwizacji i symboliki ciała wg metody dr Detlefa Kapperta. Zainteresowania Literatura, taniec, muzyka, joga, turystyka.

-  Komunikacja niewerbalna – mowa ciała Zajęcia, których celem jest zaznajomienie jego uczestników z obszarami mowy ciała (mimiką, kontaktem wzrokowym, ułożeniem i ruchem głowy, gestami, ułożeniem ciała, organizacją przestrzeni) oraz ze znakami i sygnałami, jakie możemy wysyłać przy pomocy ciała. W trakcie kursu zostaną także poruszone zagadnienia związane z rolą mowy ciała w życiu zawodowym. Zajęcia pozwolą: -uzyskać umiejętności efektywnego korzystania z komunikacji niewerbalnej, -poznać techniki efektywnego budowania własnego wizerunku i pierwszego wrażenia, -poznać sposoby obrony przed manipulacją, -zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności społeczne potrzebne w życiu codziennym i zawodowym

Prowadząca: Agata Giza-Zwierzchowska

-  Negocjacje i mediacje Warsztat negocjacji i mediacji ma na celu zapoznanie uczestników z teorią, a przede wszystkim praktyką negocjacji, mediacji oraz aspektami psychologicznymi konfliktów, zasadami efektywnego komunikowania się i przygotowania do negocjacji i mediacji. Celem zajęć jest: -zwiększenie wiedzy o mediacji jako drodze do osiągania porozumienia, -poznanie skutecznych technik negocjacyjnych, -nauka umiejętności przedstawiania własnego stanowiska i argumentowania

Prowadzący: Artur Giza-Zwierzchowski – socjolog, mediator, negocjator, współtwórca i realizator projektów prospołecznych, szkoleniowiec, praktyk na stałe związany z obszarem negocjacji biznesowych.

-  Twórcze rozwiązywanie konfliktów Częstą przyczyną konfliktów w relacji z drugim człowiekiem (małżeńskiej, rodzinnej, koleżeńskiej, przyjacielskiej i innych) jest nieumiejętność komunikowania swoich potrzeb, uczuć, emocji, nieumiejętność rozwiązywania powstałych konfliktów, dojścia do kompromisów i rozwiązywania sporów. W związku z tym proponujemy ćwiczenia z zakresu komunikacji międzyosobowej oraz z zakresu umiejętności rozwiązywania sporów. Dzięki udziałowi w warsztatach nauczysz się: -jak wyrażać własne opinie w sposób nie zagrażający innym, a jednocześnie nie doprowadzający nieświadomie do eskalacji konfliktu, -jak rozwiązywać konflikty, ale także twórczo wykorzystywać ich występowanie, -jak efektywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia, kontrolować ich dynamikę i przebieg, -jak reagować na emocje rozmówcy, prowadzić dyskusję poprzez unikanie niepotrzebnych sporów i zachowując dobre relacje z innymi.

Prowadzący: Artur Giza-Zwierzchowski

-  Sztuka profesjonalnej prezentacji i występowania publicznego W ramach tych warsztatów będziemy pracować nad pierwszym wrażeniem, jakie chcemy wywrzeć w kontaktach z innymi ludźmi. Szczególnie popracujemy nad postawą i sygnałami płynącymi z ciała, oraz nad tym jak postawa "zewnętrzna" wpływa na postawę "wewnętrzną", a także jakie znaczenie ma strój. W ćwiczeniach w mówieniu uczestniczki będą miały możliwość sprawdzić się przed innymi w "mowie przed publicznością". Wystąpienie nakręcimy kamerą wideo, a dla osób chętnych będzie możliwość omówienia wystąpienia i dalszej pracy nad sobą. Po ukończeniu szkolenia będziesz mogła: -umiejętnie zaprezentować się; -wywrzeć pozytywne, pierwsze wrażenie; -wykreować własny wizerunek; -utrzymać przekonujący autowizerunek; -niwelować stres podczas wystąpień publicznych.

Prowadząca: Agata Giza-Zwierzchowska

-  W obronie własnych prawJeśli czujesz, że masz dosyć nierównego traktowania, wszystkich pisanych i niepisanych norm, które regulują funkcjonowanie kobiet w życiu publicznym i społecznym, chcesz nabrać większej pewności siebie, mieć więcej siły w byciu tym kim jesteś, chcesz wiedzieć jak reagować na dyskryminację i przemoc psychiczną, albo gdzie szukać wsparcia - to ten warsztat jest dla ciebie! Udział w zajęciach pozwoli ci na: -uświadomienie sobie własnych praw w miejscu pracy i przestrzeni publicznej, -rozpoznanie przejawów dyskryminacji i odpowiedniego reagowania na nie, -rozpoznanie technik manipulacji i przemocy psychicznej i obronę przed nimi. Prowadząca: Małgorzata Symonowicz

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Z wielką przyjemnością poprowadziliśmy je dla kobiet czerpiących radość z doswiadczania siebie oraz poszukujących nowych przestrzeni własnego rozwoju. Dziękujemy Koordynatorkom - Katarzynie Tomasiak ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Barbarze Lipeckiej za zorganizowanie tak potrzebnej formy psychoedukacji dla Szczecinianek. Więcej na stronie www.swip.org.pl

Szczecin 2008

Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS