„Promocja zachowań prozdrowotnych w kontekście HIV/AIDS”

15.05.2008- 30.12.2008
Stowarzyszenie we współpracy z Kliniką Chorób Zakaźnych prowadziło konsultacje psychologiczne dla osób oraz rodzin żyjących z problemem HIV/AIDS. Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Przeciwdziałania Chorobom Zakaźnym i współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Członkowie Pracowni Psychoedukacji wzięli w nim czynny, partnerski udział świadcząc pomoc zarówno merytoryczną, jak i kadrową.Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS