szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ1)

Jest to dwu-stopniowy program szkoleniowy w Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) - modelu terapii poznawczo-behawioralnej nastawionej na samopomoc, która jest integralną częścią terapii w metodzie Simontona (by uczyć pacjentów tzw. emocjonalnej kompetencji), a także w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Szkolenie RTZ1 umozliwia nauczenie się korzystania z narzędzi jakie oferuje terapia poznawczo-behawioralna.

Dzięki szkoleniu RTZ1 każdy uczestnik będzie potrafił zmieniać swoje irracjonalne przekonania będące źródłem wielu trudnych emocji oraz problemów intra i interpersonalnych. Będzie także potrafił pracować na zmianą niesłużących przekonań innych osób (pacjentów, klientów, uczniów).

Plan Warsztatów

RTZ I - kurs podstawowy: Poznawczo-behawioralna samopomoc emocjonalna Dzień I 08:00 - 08:30 Rejestracja

08:30 - 09:00 Wprowadzenie, Program Warsztatów

09:00 - 09:30 Przegląd Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)

* Dlaczego RTZ jest idealną terapią? * Źródła RTZ

09:30 - 10:30 ABC Emocji * Historyjka z włamywaczem * Korzyści ABC Emocji

10:30 - 10:45 Przerwa

10:45 - 12:00 ABC dla opornych pacjentów/klientów

* Pięć Zasad Zdrowego Myślenia

12:00 - 13:30 Obiad (we własnym zakresie)

13:15 - 14:15 Licz się ze słowami - Zdrowa Semantyka

* Słowa wpływające na nasze emocje

14:15 - 14:30 Przerwa

14:30 - 15:45 Sesja terapeutyczna na żywo, dyskusja

15:45 - 16:15 Wprowadzenie do Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej

16:15 - 16:30 Racjonalna Samo-Analiza - Zadanie

Dzień II

08:00 - 08:20 Przegląd materiału, pytania i odpowiedzi

08:20 - 09:00 Neurofizjologia ABC Emocji

* Neuorofizjologia strachu w historyjce z włamywaczem

* Reakcje emocjonalne i uczenie się znaczeń bodźców

09:00 - 10:00 Psychosomatyczna Teoria Uczenia

* Emocjonalna edukacja i re-edukacja * Dysonans poznawczo-emocjonalny * Opór * Uczucia - co one nam mówią, a czego nie

10:00 - 10: 30 Jak się ludzie zmieniają - Stadia zmiany

* Pre-kontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, utrzymanie, zakończenie

10:30 - 10:45 Przerwa

10:45 - 11:15 Motywacja

11:15 - 12:00 Radzenie sobie ze złością

Ćwiczenie Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej

12:00 - 13:15 Obiad (we własnym zakresie)

13:15 - 13:45 Złość: pytania i odpowiedzi

13:45 - 14:15 Typowa sesja w RTZ

* Indywidualne/grupowe

14:15 - 14:30 Przerwa

14:30 - 16:30 Sesje terapeutyczne w RTZ

* prezentacja na terapii grupowej na żywo i ćwiczenia praktyczne

* Pytania i odpowiedzi

Dzień III

08:00 - 08:30 Przegląd materiału - pytania i odpowiedzi

08:30 - 09:30 Ćwiczenie terapii grupowej

09:30 - 10:30 Praktyczne zastosowania RTZ

* Poczucie niższości i bezwartościowości

* Poczucie winy

10:30 - 10:45 Przerwa

10:45 - 11:00 Praktyczne zastosowania RTZ (cd)

* Poważna choroba somatyczna * Poczucie beznadziei * Zapobieganie i leczenie zespołu wypalenia

11:00 - 12:00 Niespodzianka

12:00 - 12:15 Pytania i odpowiedzi

12:15 - 12:45 Zakończenie warsztatów

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu.

więcej informacji : dr Agata Giza-Zwierzchowska (501 030 908, agata@pracownia.org) lub na stronach http://www.ptpb.pl i http://www.simonton.pl/

"Z RTZ skorzystasz osobiście oraz w krótkim czasie nauczysz się stosować tą technikę w relacji z pacjentem"

Prosimy o wpisanie na przelewach, przekazach na jakie szkolenie przeznaczona jest wpłata (nazwa, data, miejsce) oraz nazwiska uczestnika, którego dotyczy wpłata. Na zajęciach o ograniczonej ilości uczestników o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzania wpłat. Pracownia Psychoedukacji zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które pisemnie odwołają swoje uczestnictwo co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku późniejszej pisemnej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane przez uczestnika z listy oczekujących.

Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS