Trening akulturacyjny

Dlaczego?

Zjawiska, zachodzące we współczesnym świecie, przyczyniają się do zwiększenia kulturowej różnorodności. Dotyczy to także Polski, gdzie coraz częściej mamy do czynienia z wielokulturowością. Znajomość języków obcych nie wystarcza, by efektywnie działać w wielokulturowym środowisku. Niezbędny jest „kulturowy klucz” – umiejętność porozumiewania się ponad kulturowymi barierami. Kultura bywa określana jako zaprogramowanie umysłu, ponieważ tak mocno wpływa na nasze postrzeganie świata. Kultura określa naszą tożsamość. Poprzez wspólną, podzielaną z innymi ludźmi kulturę, tworzymy grupy, środowiska, społeczeństwa. Kultura daje nam wskazówki, jak się zachowywać i jak interpretować zachowanie innych ludzi. Komunikacja międzykulturowa to zjawisko zachodzące na styku odmiennych kultur. To szczególny rodzaj komunikacji interpersonalnej, gdzie porozumiewające się osoby różnią się od siebie pod względem zasobów kulturowych. Nie muszą to być obywatele innych państw. Specyficzna, odmienna kultura charakteryzuje bardzo wiele mniejszości i środowisk. Komunikacja międzykulturowa to przede wszystkim konfrontacja z językiem, zasadami i normami, które różnią się od naszych. Efektywna komunikacja międzykulturowa umożliwia lepsze porozumienie z klientami, współpracownikami, uczniami i pacjentami pochodzących z innych krajów i środowisk. Podnoszenie własnych kompetencji kulturowych staje się dzisiaj koniecznością, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Poznanie kulturowych źródeł zachowania – swoich i innych ludzi – zapewnia lepsze funkcjonowanie w kraju i szybszą adaptację za granicą. Wiedza o kulturowych odmiennościach, połączona ze skuteczną komunikacją, wkłada do naszych rąk klucz do innych kultur.

Co?

Oferujemy:
-  profesjonalne przygotowanie do kontaktu i współpracy z osobami o odmiennym zapleczu kulturowym (obcokrajowcy, członkowie mniejszości narodowych i etnicznych,).
-  interwencje w sytuacji konfliktów na tle kulturowym; mediacje dla stron konfliktu; poznanie źródeł i sposobów radzenia sobie z konfliktami i nieporozumieniami.
-  szkolenia z negocjacji i współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi
-  przygotowanie do pracy i życia za granicą
-  edukacja międzykulturowa dla dzieci i młodzieży

Jak?

-  zajęcia dla grup w formie warsztatów
-  ciekawa formuła zajęć
-  interaktywne metody uczenia
-  zdobywanie praktycznych umiejętności
-  zajęcia zawsze dostosowane do potrzeb klientów
-  zajęcia dla grup jedno- i wielokulturowych
-  mediacje
-  indywidualne konsultacje

Dla kogo?

-  dla profesjonalistów opieki socjalnej, zdrowotnej i edukacji
-  dla kadry managerskiej i firm
-  dla pracowników organizacji pozarządowych
-  dla wolontariuszy
-  dla dzieci i młodzieży
-  dla uczestników wymian międzynarodowych
-  dla mieszkających w Polsce obcokrajowców
-  dla osób wyjeżdżających za granicę
-  dla osób powracających do kraju

więcej informacji: +48 501 030 908

Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS