2005-2006

Stowarzyszenie oferuje bezpłatne KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE i MEDIACYJNE

Jeśli masz problemy, takie jak: kryzysy życiowe i rodzinne, uzależnienia, problemy z orientacja seksualną - własną lub osoby bliskiej, otyłość, anoreksja, bulimia, samotność, kłopoty wychowawcze z dziećmi, poczucie winy, depresje, nerwice, niską samoocenę, lęk przed ludźmi i sytuacjami społecznymi, brak samodzielności, czy nadmierne poczucie odpowiedzialności, odczuwasz nadmierną zależność od innych lub doświadczyłaś przemocy... Skontaktuj się z nami.
Nie ma sytuacji bez wyjścia.

"Pracownia Psychoedukacji" udziela wsparcia w postaci bezpłatnych konsultacji psychologicznych (wtorek 17.00-20.00), oraz mediacji rodzinnych (wtorek 17.00-20.00)

Miejsce:
Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163,Szczecin

Telefon kontaktowy:
0501 030 908

Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS