Informacje o stowarzyszeniu

Pracownia Psychoedukacji jest stowarzyszeniem skupiającym w swoim gronie osoby zainteresowane praktyczną stroną psychologii i psychoterapii. Oprócz licznych profesjonalistów: psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów, w jego skład wchodzą także studenci, oraz osoby zainteresowane edukacją psychologiczną, psychoterapią oraz samorozwojem.

Początki stowarzyszenia sięgają okresu nieformalnej działalności pod nazwą Laboratorium Ruchu i związane są ściśle z promowaniem technik pracy z ciałem i choreoterapii - psychomotorycznej odmiany psychoterapii.

Obecnie Pracownia Psychoedukacji jest stowarzyszeniem realizującym i przygotowującym kilka istotnych projektów psychospołecznych, m.in.:
-  udziela bezpłatnych konsultacji psychologicznych i mediacyjnych dla rodzin i osób indywidualnych poszukujących wsparcia
-  prowadzi Świetlicę środowiskową w centrum miasta dla 20 dzieci
-  organizuje cykl koncertów promujących zdrowy styl życia – zabawę bez środków psychoaktywnych.
-  przeszkoliła 40 osobową kadrę wolontariuszy w ramach programu Młodzi Młodym
-  przygotowuje zestaw bajek profilaktycznych pt. „Czarodziejska łąka” – cykl bajek wyposażonych w metaforyczny przekaz mający zabezpieczać dzieci przed sięgnięciem w przyszłości po środki psychoaktywne

Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności psychoterapeutycznej z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia. Innym ważnym zadaniem jest stworzenie wspólnoty profesjonalistów pracujących w obszarze pomocy psychologicznej.

Pozyskiwanie środków i realizacja w ich ramach projektów są częścią misji stowarzyszenia, uznającego za ważne niesienie wsparcia psychologicznego dla wszystkich, bez względu na status majątkowy.

Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS